اخذ پذیرش فول‌فاند در مقطع دکتری

برای Fall 2023 از دانشگاه مریلند، در کشور آمریکا

مقدار فاند دریافتی: پوشش شهریه + سالانه 41 هزار و 216 دلار

👤 رزومه متقاضی:
🎓 کارشناسی: مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان (معدل: 15.43)
🎓 کارشناسی ارشد: مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران (معدل: 16.16)
📄 نمره زبان: تافل 111

⭐️ این فرآیند از زمان شروع همکاری با اکسپرت اپلای در قالب سرویس جامع اخذ پذیرش و فاند (پکیج طلایی) از مشاوره اولیه تا اخذ اولین پذیرش حدود هشت ماه به طول انجامید.

پذیرش اولاز دانشگاه کبِک در تروا ریویر، در کشور کانادا
پذیرش دوماز دانشگاه نورث‌ایسترن، در کشور آمریکا
پذیرش سوماز دانشگاه ایالتی آریزونا، در کشور آمریکا
پذیرش چهارماز دانشگاه کلرادو بولدر، در کشور آمریکا
 پذیرش پنجماز دانشگاه نورث تگزاس، در کشور آمریکا

نمونه کارهای مشابه